Analyse bestaande situatie

Analyse van de bestaande situatie:

  • eigendomssituatie;
  • bestemmingen en eventuele hindercirkels;
  • eventuele bodemvervuiling;
  • constructieve situatie;
  • onderhoudstoestand.


Foto's erf
Zijkant woonboerderij nr. 400

Zijkant woonboerderij nr. 400a

 
Foto's schuur

 
Foto's interieur schuur

 
Woonboerderij

 
Tekeningen schuur

Het bestaande erf bestaat uit een woonboerderij en een 4-tal schuren een met een overkapping voor auto's. De woonboerderij staat met zijn kaprichting haaks op de onverharde toegangsweg. De oude schuur staat los van de woonboerderij en heeft een kaprichting die min of meer parallel is aan de toegangsweg. De woonboerderij is recentelijk herbouwd en huisvest nu een dubbel woonhuis.
De oude schuur doet dienst als opslag voor hout en klein gereedschap.

Deze schuur is in slechte staat, m.n. door zijn inklemming tussen de eiken zal zijn toestand steeds verder verslechteren. De schuur heeft genummerde gebinten, vroeger gebruikt om de schuur te verplaatsen en eenvoudig weer op te kunnen bouwen.

 
Analyse schuur

Het bestaande erf bestaat uit een woonboerderij en een 4-tal schuren waarvan de schuur gelegen is aan de onverharde oprit van de bestaande boerderij.

De oude schuur doet thans dienst als opslag voor hout en klein gereedschap. De gebinten zijn in redelijk goede staat en kunnen hergebruikt worden. De bestaande dakpannen kunnen hergebruikte worden. De gevelbekleding is niet herbruikbaar en zal vervangen moeten worden voor streekeigen eiken delen.

 
Landschapsstructuur

Op de bodemkaart is te zien dat het erf op de grens ligt van de eerdgronden en de heidepodzolgronden. De geomorfologische kaart laat zien dat de esgronden duidelijk hoger liggen dan de heidegronden Het erf ligt in de laagte aan de rand van de hoge es en ligt op het schakelpunt van de twee landschapstypen.

De historische kaart laat zien dat het erf een oostelijke “buitenpost” is van de Twekkelse oude erven. Het erf is gelegen aan een van zijkampen van de grote Twekkeleres. Het is gelegen op de overgang naar de heidevelden. Over het erf heen heeft en oud pad gelopen. Het pad is nu nog deels herkenbaar aan de rij oude eikenbomen op het erf. Rondom het erf zijn gronden afgegraven ten behoeve van de oude potstal. Daardoor is er nu een markante grens met de es. De verlaagde gronden rondom het erf zijn drassig. De eigenaar heeft een natuurlijke vijver aan laten leggen om gebruik te maken van het aanwezige water dat van de es afkomt. Over de esrand loopt een Stiewelpad. Het huis ligt als een knoop aan het Stiewelpad.

De recente topografische kaart laat zien dat het grootste deel van de voormalige heidevelden door industrieterreinen van Enschede zijn ingenomen.