Uitvoeringsmogelijkheden

Uitvoeringsmogelijkheden:

  • Kostenraming en financieringsopzet;
  • procedurele voorwaarden voor uitvoering;
  • stappenplan en tijdschema.