Erve Meijeringh
Zoeken
Historie

Het erf is een van de oude historische erven van Twekkelo en ligt op de grens van de eerdgronden en de heidepodsolgronden. Het ligt in de laagte aan de rand van de hoger gelegen es, op het schakelpunt van de twee landschapstypen. De historische kaart laat zien dat het erf een oostelijke 'buitenpost' is van de Twekkelse oude erven. Het erf is gelegen in het toenmalige Twekkeler Veld aan een van zijkampen van de Lutje Esch, op de overgang naar de heidevelden. Over het erf heen heeft en oud pad gelopen, nu nog deels herkenbaar aan de rij oude eikenbomen op het erf. Rondom het erf zijn gronden afgegraven ten behoeve van de oude potstal. De verlaagde gronden rondom het erf zijn drassig.

In 1728 werd er voor het eerst melding gemaakt van bewoning op het erf. Hendrik Lansink en Fenneken Leussink werden als bewoners genoemd. Het kadaster uit 1832 vermeldt dat ene Hendrik Lansink eigenaar is van het erf met huisnummer 20 tegen een belastingtarief van 2,58 en 0.09.20 hectare groot. In 1866 werd de boerderij bewoond door Geertje Lansink. Omstreeks 1884 is de boerderij door brand verwoest en ongeveer 25 meter zuidoostelijk herbouwd. Een gevelsteen uit 1884 getuigt van deze gebeurtenis. Later heeft Gerrit Agterhorst met 7 koeien het erf bewoond. Gerrit Agterhorst werd ook wel Brèukes Geit genoemd omdat het erf in die tijd 't Brèukes werd genoemd.

In 1977 werd het erf met opstallen gekocht door de familie Meijeringh. In 1980 is de zeer bouwvallige boerderij gesloopt en door een nieuwe woonboerderij vervangen. Er is tevens een natuurlijke vijver aangelegd om gebruik te maken van het aanwezige water dat van de es afkomt. Sindsdien is het erf omgedoop tot 'Erve Meijeringh'.

Over de esrand loopt een Stiewelpad. Het erf ligt als een knoop aan het Stiewelpad en wordt ontsloten via een onverharde weg vanaf de Burgemeester Stroinkstraat. Het grootste deel van de voormalige heidevelden is door industrieterreinen van Enschede ingenomen.

Kaart uit 1864

Kaart uit 186